Menu

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه

تدوین ضوابط ساختمان های مسکونی کوتاه مرتبه

در هجدهمین جلسه شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان مورخ 14/5/94 و پیرو پیشنهاد مقام محترم وزارت، جناب آقای دکتر آخوندی، مبنی بر " تدوین ضوابط ساختمان های مسکونی کوتاه مرتبه" به عنوان یک مبحث جدید و متمرکز از مقررات ملی ساختمان برای سهولت بهره برداری سازندگان محدود و با توجه به سابقه امر در سایر کشورها، به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه ضوابط مربوطه در کمیته‌ها، تعریف "ساختمان‌های کوتاه مرتبه" مد نظر قرار گرفت. با اقتباس از معیارهای مشابه در مقررات کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا  تحت عنوان "ضوابط ساختمانهای تک واحدی"، و غیره، سابقه مدارک تهیه شده درایران ونیز با الگوبرداری از روش اتخاذ شده در ویرایش چهارم استاندارد 2800، به شرح زیر تعریف مذکور مورد تصویب شورا قرار گرفت:
"ساختمان کوتاه مرتبه یا "محدود" ساختمانی است دارای مساحت کل زیربنا، برابر یا کمتر از 300 متر مربع، کمتر از سه طبقه از روی زمین با ارتفاع حداکثر 10 متر ، دارای حداکثر چهار واحد مسکونی، باتعداد افراد ساکن دائمی زیر 12 نفر، دارای درجه اهمیت متوسط تا پایین (شامل مسکونی، انبار، ادارات فرعی و...) که به صورت منفرد و غیر انبوه ساخته می‌شود."
مقرر گردید تعریف فوق به کمیته‌های تخصصی برای بهره‌برداری در تهیه فصل مربوطه در هر مبحث ابلاغ گردد. 

پروانه حسینی امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج