Menu

مقدمه ویرایش سوم 
مبحث 18 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ”عایق‌بندی و تنظیم صدا“، برای نخستین بار در سال 1379 تدوین شد. در این مبحث، پس از بیان شاخص‌های آکوستیکی لازم برای درک مقررات، مقادیر نوفه مجاز برای فضاهای مختلف و هم‌چنین مقررات صدابندی هوابرد و کوبه‌ای جداکننده‌های مختلف در ساختمان‌ها با کاربری‌های گوناگون عنوان گردید. هم‌چنین روش محاسبه صدابندی یک جدار مرکب و مقادیر عددی صدابندی هوابرد و کوبه‌ای تعدادی از جداکننده‌ها در جداول پیوست ارائه شدند.
در اولین بازنگری مبحث در سال 1390، با توجه به نیازهای مطرح شده از طرف جامعه مهندسی، موارد زیر در نظر گرفته شد:
-  منطقه‌بندی شهری از نظر تراز نوفه محیطی برای کاربری‌های ساختمانی گوناگون
-  تکمیل مقررات آکوستیکی برای تعداد بیشتری از کاربرد‌ها
-  بازنگری مقادیر مجاز نوفه و صدابندی با توجه به منطقه‌بندی شهری 
-  تکمیل جداول صدابندی اجزای ساختمانی با توجه به سیستم‌های سنتی و نوین
-  ارائه مقادیر ضریب جذب صدای تعدادی از مواد و مصالح ساختمانی جهت بهینه‌سازی آکوستیک داخلی فضاها، در جداول پیوست
-   ارائه مثالی‌ از مراحل طراحی آکوستیکی برای دو مجموعه ساختمانی با کاربرد‌های مختلف‌ (آموزشی و مسکونی) جهت راهنمایی
اکنون با هدف گسترش حوزه شمول و اجرایی شدن این مبحث در صنعت ساختمان کشور و با توجه به لزوم بروز رسانی مطالب، بار دیگر مبحث مورد بازنگری قرار گرفته و موارد زیر در ویرایش سوم آن لحاظ شده است:
-   ویرایش متن و ترتیب قرارگیری تعاریف در جهت سهولت استفاده از آن‌ها
-   مطرح نمودن شاخص وضوح گفتار در قسمت تعاریف، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم تعیین‌کننده وضعیت آکوستیک داخلی برای فضاهای با کاربرد خاص
-   بازبینی و اصلاح جدول ”منطقه‌بندی شهری از نظر نوفه محیطی“ در بخش مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها و اضافه نمودن کاربری‌‌های جدید به آن
-   ویرایش مجدد متن و یادآوری‌های قسمت مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها 
-   بازنگری مقادیر مجاز نوفه زمینه، زمان واخنش و صدابندی در جداول مربوط به هر کاربرد و اعمال مقادیر جدید در کلیه جداول ارائه شده
-   اصلاح عناوین فضاها و جداکننده‌ها، هم‌چنین تفکیک و مرتب‌سازی نوع جداکننده‌ها در جداول صدابندی با توجه به کاربرد آن‌ها ‌‌‌
-   ارائه مقادیر مجاز شاخص وضوح گفتار برای فضاهای با کاربرد خاص
-   انتقال مقادیر مجاز برای فضاهای مشترک در کاربرد‌های گوناگون، به بند جدیدی تحت همین عنوان
-   ارائه مقادیر مجاز نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه در جداول نوفه زمینه برای کاربرد‌های مختلف
-   اضافه کردن مقادیر شاخص‌های درجه تراگسیل صدا و درجه صدابندی کوبه‌ای در جداول صدابندی، برای استفاده‌کنندگان از استانداردهای ASTM 
-   اصلاح پیوست ”راهنمای طراحی آکوستیکی“ با توجه به لزوم در نظر گرفتن حریم برای بزرگراه‌های شهری
امید است با تکمیل اطلاعات و ارائه راهنمایی‌ها و مثال‌ها در مبحث بازنگری شده جدید، زمینه اجرایی شدن این مبحث در صنعت ساختمان کشور فراهم شود. 

کمیته تخصصی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
                             1396

  


فهرست مطالب

18-1 کلیات
18-1-1  هدف
18-1-2  حدود و نحوه کاربرد
18-1-3  تعاریف

18-2  مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
18-2-1  مقررات عمومی
18-2-2  ساختمان‌های مسکونی
18-2-3  هتل‌ها
18-2-4  تصرف‌های آموزشی
18-2-5  مراکز بهداشتی درمانی
18-2-6  تصرف‌های اداری/ حرفه‌ای و کسبی/ تجاری
18-2-7  مراکز فرهنگی
18-2-8  مراکز ورزشی و تفریحی
18-2-9  مراکز ترابری
18-2-10  فضاهای مشترک در کاربرد‌های گوناگون

پیوست 1- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرکب

پیوست 2- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

پیوست 3- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده‌ها

پیوست 4- مقادیر صدابندی کوبه‌ای و هوابرد کف‌-سقف‌ها    

پیوست 5- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری‌های مختلف

واژه‌نامه

فهرست استانداردهای قابل استفاده 


ابلاغیه مبحث

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج