دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 10 اسفند 1395

ابلاغ ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)

سومین ویرایش مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با عنوان "حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق" (ویرایش 1395) در تاریخ 30/11/95 ابلاغ گردید.

مشاهده متن ابلاغیه