دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 25 اسفند 1395

ابلاغ ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل)

دومین ویرایش مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان با عنوان «پدافند غیرعامل»(ویرایش 1395) در تاریخ 14/12/1395 ابلاغ گردید.

مشاهده متن ابلاغیه